Kernwaarden

De Kernwaarden Van Pangea

Inspiratie en doorzettingsvermogen

Net als wij zien alle aangesloten ondernemers (nieuwkomers ondernemers en lokale ondernemers) inspiratie en doorzettingsvermogen als essentiële waarden.

Nu: om je eigen bedrijfsidee van hoop – naar droom – naar werkelijkheid te brengen met het Pangea Programma.

Maar ook later: om de nieuw gevestigde nieuwkomers ondernemers hun verhaal te laten vertellen aan aankomende nieuwe leden.

Inspiratie en doorzettingsvermogen vormen de rode draad door de inspirerende ontmoetingen met onze ‘Local Business Buddies’.

Maar het gaat verder dan dat. Bij het uitwerken van belangrijke lessen binnen het programma, maar ook bij onverwachte onderlinge momenten in de groep, zullen inspiratie en doorzettingsvermogen van grote waarde zijn.

Deze waarden vormen eigenlijk de dagelijkse basis van het Pangea-avontuur. Voor ons allemaal.

Groei

Om een bedrijf op te bouwen is groei een kernwaarde: persoonlijke groei, groei in kennis over de manier om een bedrijf succesvol te vestigen in Nederland, groei door krachtenbundeling in onderlinge samenwerking. Binnen Pangea, en vooral daarbuiten met het relevante bedrijfsleven: om je bedrijf echt te ontwikkelen en op te bouwen. Groei om daadwerkelijk omzet te realiseren. Mensen die dankzij hun kracht binnen het programma hun talent weer ten volle kunnen benutten en zich zo blijvend zullen vestigen en integreren.

Verbinding

Pangea bestaat bij de gratie van verbinding. De verbinding met lokale ondernemers, de verbinding met collega-nieuwkomers ondernemers (binnen en buiten de eigen lesgroep), de verbinding met en binnen onze samenleving. En uiteindelijk ook via het Pangea Community Membership: de blijvende verbinding in de community die zal ontstaan en groeien vanuit gevestigde nieuwkomers- en lokale ondernemers. Om steeds weer nieuwe kansen te creëren. Om business blijvend te laten bestaan.

Resultaat

Op dit punt wil Pangea echt het verschil maken. Resultaat is niet een mooi plan en coaching. Resultaat van een voltooid Pangea Programma is de werkelijke en structurele vestiging van nieuwkomers ondernemers: met structurele omzet om echt onafhankelijk te kunnen zijn.