Gemeenten

Samen Werken Aan Duurzame Integratie En Arbeidsoplossingen

Ondernemerschap - Deel van de oplossing

Duurzame Integratie Vraagt Om Duurzame Netwerken

De verantwoordelijkheid en coördinerende rol van gemeenten is vergroot met de “Nieuwe Inburgeringswet”. Het draait om lange termijn oplossingen voor arbeidsdeelname en integratie van nieuwkomers.

Velen onder hen zullen hun weg zoeken en vinden richting arbeid in loondienst. Maar onder de nieuwkomers zijn ook veel getalenteerde ondernemers met ervaring. Zelfs als zij dit niet zo direct of expliciet communiceren om verschillende redenen.

Training en een paar coaching sessies zijn duidelijk niet genoeg om onafhankelijke ondernemers duurzaam te laten slagen. Echte integratie met lokale ondernemers, structurele omzet, en uitwisseling van kennis en ervaring met gemeenten is essentieel. Dat is het uitgangspunt voor Pangea en de gemeenten met wie wij samenwerken. Daarom zijn wij partners.

Business laten groeien binnen de context van een sociale coöperatie geeft unieke mogelijkheden. Het geeft ruimte aan kleine investering en vermindert tegelijkertijd administratieve rompslomp voor uw gemeente.

Waarom wordt het Pangea Programma uitgevoerd binnen zogeheten Sociale Coöperaties?

We Streven Ernaar Mensen
In Staat Te Stellen Structureel Te Participeren

Dus Laten We Er Samen Naar Streven