PANGEA ALKMAAR VAN START | STADSKRANT | APRIL 2021

Pangea gaat vluchtelingen helpen met een eigen bedrijf

pangea alkmaar

Halte Werk sloot een overeenkomst met Pangea Coöperaties. Doel is om dit jaar 10 enthousiaste vluchtelingen te helpen met een eigen bedrijf. Getalenteerde nieuwkomers hebben in hun leidden in hun thuisland soms hele fabrieken en beschikken over indrukwekkende competenties en ervaring. Zij hebben alleen wel hulp nodig bij het starten van een bedrijf in Nederland. Bijvoorbeeld met de regels, vergunningen en vooral: hoe je hier een goed netwerk opbouwt.

Halte Werk meldt ambitieuze vluchtelingen aan voor dit traject, met de daarbij behorende vergoeding. Door samenwerking met Halte Werk en financieel support van het Oranje Fonds, kan Pangea dit jaar aan de slag met de begeleiding van de 10 ondernemende nieuwkomers. Het streven is een eigen bedrijf binnen 12 maanden. Door een intensieve begeleiding in de sociale coöperatie Pangea, kunnen nieuwkomers weer meedoen in de maatschappij.

Nieuwe wet inburgering

Inmiddels werken gemeenten toe naar een sterkere regiefunctie in de komende nieuwe Wet inburgering. Doel is nieuwkomers faciliteren om ze zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen en de verbinding te maken met (duurzaam) werk. Daarom is er inmiddels tussen Pangea en Halte Werk een overeenkomst gesloten. Het streven is om medio juni te starten, zodra de coronaversoepelingen dit mogelijk maken.

Initiatiefnemers Pangea

Jacqueline Boots leidt al ruim 2 jaar de sociale coöperatie Lichtpunt in Alkmaar. Dit is een coöperatie voor bijstandsgerechtigden om ondernemerschap te ontwikkelen. Daarnaast werkt zij in haar bedrijf Ondernemen Werkt! samen met business coach Marcel Keyser. Geïnspireerd door de initiatieven elders in het land bundelen zij met partners hun krachten om in deze regio coöperatie(s) zoals Pangea tot stand te brengen waarin ook nieuwkomers hun ondernemerschap gaan ontwikkelen en waarmaken.

 

Do you want to grow your business?

we can do it together